Profil Zadavatele - Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60057434
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava (http://www.slezska.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000041
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní rekonstrukce stávajících chodníků na stezku pro chodce a stezku pro cyklisty podél na obou stranách komunikace ul. Muglinovská, výstavba světelně signalizačního zařízení na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, výstavby přístřešků pro cestující, provedení kácení dřevin kolidujících se stavbou, zajištění předepsané náhradní výsadby stromů a další práce související se zabezpečením splnění všech podmínek a požadavků územního rozhodnutí, stavebního povolení, dotčených orgánů a správců inženýrských sítí této stavby v souladu s projektovou dokumentací z dubna 2017, zpracovanou obchodní společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Moravská Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  9 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  15.6.2018 09:14:10
 • Poslední změna
  2.2.2021 15:35:16, Radek Dlouhý
 • Lhůta pro podání nabídek
  9.7.2018 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Lucie Kožaná, tel: 599410054, lkozana@slezska.cz
 • Další informace
  Název: Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská

  Zhotovitel:
  HYDOR s.r.o.
  Fügnerova 778/23
  702 00 Ostrava Přívoz
  IČO: 25818457

  Cena dle smlouvy o dílo:
  8.970.809,- Kč bez DPH
  Skutečně uhrazená cena: 11 396 603,69 Kč vč. DPH.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)